Od roku 2011 je firma Šulc a syn držitelem certifikace ISO 9001:2008 na obor činností: Realizace, rekonstrukce a modernizace pozemních staveb.

V roce 2017 společnost prošla recertifikačním auditem a je držitelem certifikace ISO 9001:2015 na obor činností: Projektová činnost v oboru pozemní stavitelství. Realizace, rekonstrukce a modernizace pozemních staveb.

Systém managementu jakosti (SMJ) je pravidelně podrobován certifikačním a dozorovým auditům.

Naši společnost vedeme ke zvyšování výkonnosti a k dalšímu zlepšování její konkurenceschopnosti.

Pracujeme se zaměřením na zákazníky, jejich přání a požadavky. Získat nové zákazníky a navázat s nimi trvalý obchodní vztah můžeme pouze prostřednictvím vysoké kvality.

Kromě kvality jsou pro nás zásadní otázky bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Snažíme se pracovat s nejmodernějšími odbornými poznatky a technologiemi.

Využíváme dostupných možností pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců.

Prevencí chyb podporujeme proces trvalého zlepšování kvality své práce.

Zvyšujeme povědomí odborné a široké veřejnosti o existenci společnosti.

Krédem firmy je
RYCHLOST, KVALITA PRACÍ, SPOLEHLIVOST a POCTIVOST V PODNIKÁNÍ.